ČRo chce navýšenie koncesionárskeho poplatku o 10 Kč

Vedenie ČRo sa bude usilovať o navýšenie súčasných 45 Kč o ďalších 10 Kč. Poplatok sa naposledy zvyšoval na jeseň 2005, kedy stúpol o 8 Kč. Vedenie priznalo, že najskôr sa pokúsi chýbajúce zdroje nájsť internene, v personálnom a prevádzkovom rozpočte, ich získanie však nie je isté.

Čítajte na: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/549933/cro-chce-navyseni-koncesionarskeho-poplatku-o-desetikorunu.html