Columbia: Výstavou sa vrátili do histórie „falošných správ“

Americký novinár zo štátu Missouri, Walter William, spísal už v roku 1914 etické príkazy, ktoré by si mal osvojiť každý žurnalista. V dokumente s názvom The Journalist’s Creed tvrdil, že „presnosť a spravodlivosť sú základom dobrej žurnalistiky a že novinár by mal napísať len to, čo má vo svojom srdci, aby prinášal pravdivé informácie.“ V kultúrnom centre v Columbii prebieha v súčasnosti výstava, ktorá sa vracia späť do histórie a pripomína si najväčšie udalosti spojené so šírením falošných správ.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/aug/27/history-of-fake-news-journalism-exhibition-boone-county