Čo tak Radler citrón?

Na pivných pultoch sa akosi „zradlernieva“. Pozreli sme sa preto, či je tomu tak aj v našich médiách. Cieľom analýzy bolo zistiť aktuálny kvantitatívny a tematický trend medializácie nápoja Radler, ako i podiel vybraných značiek (príchuť: citrón) na celkovej medializácii v prvej polovici roka 2012. V jednom príspevku mohli byť pritom prezentované dve a viaceré značky, ale tiež aj Radler všeobecne (Radler no-brand).

Zatiaľ čo v prvej polovici roka 2010 sme so slovom „Radler“ zaznamenali päť relevantných príspevkov (spolu v roku 2010: 15 príspevkov), v prvej polovici roka 2011 to bolo už 41 relevantných príspevkov (spolu v roku 2011: 94 príspevkov). Celkovo môžeme hovoriť o stúpajúcej tendencii vývoja. V prvej polovici roka 2012 sme totiž evidovali až 86 relevantných príspevkov. Najvyšší počet príspevkov bol zaznamenaný v júni (31), kedy boli silne medializované témy image a predstavenie produktov jednotlivých vybraných značiek. To potvrdzuje, že Radler je naozaj nápojom leta a možno i cyklistov, ktorým zachováva ľahkú hlavu a nohy.

Najvyšší podiel na medializácii mali internety (44 príspevkov), nasledovala skupina priemysel a podnikanie (15), celoštátne denníky (13), spoločenské tituly (šesť príspevkov), ekonomické časopisy (štyri), regionálne denníky a cudzojazyčné tituly (obe po dva príspevky).

So slovom Radler bola najviac medializovaná značka Zlatý Bažant Radler (58,14 % podiel na celkovej medializácii). Na druhom mieste sa umiestnil Urpiner Radler (16,28 %) a na treťom Radler Smädný Mních (15,12 %). Všeobecne o Radlere no-brand média priniesli 21 príspevkov.

Najmedializovanejšou témou bolo predstavenie produktu (66 príspevkov). Táto téma sa spájala s prezentáciu konkrétnych produktov a ich výsledkami predaja. Na druhom mieste sa umiestnila téma imidž (54), ktorá zahŕňala napr. vyjadrenia predstaviteľov (launch Bažant Radler Citrón ako počin roku a pod.), informácie o oceneniach, ako aj historické okienka. V 17 prípadoch došlo k prelínaniu témy imidž a predstaveniu produktu. Téma nápoj a aktivity (13 príspevkov) sa viazala len na Radler no-brand. Média v tomto prípade písali o Radlere ako vhodnom nápoji na rozličné príjemné príležitosti a aktivity (šport, výlety, dovolenka).

Najvyšší podiel na medializácii témy imidž mal Zlatý Bažant Radler (29 príspevkov). Na druhom mieste sa umiestnil Radler no-brand (osem) a na treťom Urpiner Radler (päť príspevkov).

Zlatý Bažant Radler obsadil prvé miesto i v medializácii témy predstavenie produktu (32 príspevkov). Nasledoval Radler Smädný Mních (12) a Urpiner Radler (deväť príspevkov).

Radleru sa podarilo osloviť i tých, ktorý neobľubujú tradičnú horkú chuť piva. Zároveň vyvrátil mýtus o tom, že pivo je typicky mužský nápoj. Otázne však je, do akej mieri môžeme ochutené pivo nazývať ešte pivom, alebo aké je primerané množstvo ovocnej chuti, aby sa z piva nestala malinovka. I keď dobrá malinovka nikdy nezaškodí… 🙂