Čo pili média v roku 2011? Kofola vs. Vinea

Vinea a Kofola, komu by nechutili? Ale komu chutia viac? Cieľom kvantitatívnej analýzy bolo zistiť, ktorý z tradičných nápojov preferovali média v Čechách a na Slovensku v roku 2011, v ktorých mesiacoch o nich písali najviac a ktoré skupiny médií im venovali najviac pozornosti.

Na českom mediálnom trhu sa jednoznačným víťazom stala Kofola, a to vzhľadom na veľkosť trhu, ako i na domáce korene tejto obľúbenej značky. Celkovo sme o Kofole v ČR zaznamenali 2 035 príspevkov. Prvé miesto si obhájila i na slovenskom mediálnom trhu (701 príspevkov). Vo vzájomnom porovnaní ide takmer o 66 % rozdiel v počte publikovaných príspevkov. Vinea so slovenským pôvodom skončila na druhom mieste, a to tak v SR (127 príspevkov), ako aj v ČR (87 príspevkov, t.j. 32 % rozdiel).

Média písali o Vinei prevažne s nástupom jarných a letných mesiacov, naopak u Kofoly to bolo i v jesennom a predvianočnom období.

 

 

Podiel jednotlivých skupín médii na medializácii Vinei v ČR a SR bol pomerne vyvážený. Celkovo jej najviac pozornosti venovali internetové portály, nasledovali odborné tituly (najmä okruhy: priemysel a podnikanie, spoločenské tituly), celoštátne denníky, regionálne tituly, a napokon TV a rozhlas (v SR jeden príspevok, v ČR ani jeden).

 

Najvyšší podiel na medializácii Kofoly v SR mali internetové portály (327 príspevkov), nasledovali regionálne tituly (107) a celoštátne denníky (95), odborné tituly (157, najmä okruhy: priemysel a podnikanie, spoločenské tituly) a napokon celoštátne televízie (štyri príspevky).

Naopak najvyšší podiel na medializácii Kofoly v ČR mali celoštátne denníky a regionálne tituly (1 213 príspevkov), nasledovali internety (484), odborné tituly (311, najmä okruhy: ekonomické, spoločenské tituly, priemysel a podnikanie), Tv (19) a rozhlas (štyri).

Na vyššej medializácii Kofoly v ČR mala okrem iného vplyv i medializácia populárneho Kofola Music clubu Krnov (Kofola v samotnom logu klubu, 325 príspevkov). Kofolu si do svojho pseudonymu vložil tiež DJ Kofola (československé diskotéky), ako i Kofola cup (turnaje v bowlingu). Medializované bolo i Kofola Air – lietadlo ako reklamná plocha a zároveň reštaurácia. Na Slovensku sa meno Kofoly spája napr. so seriálom koncertov Kofola Sessions v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

 

Všeobecne Kofolu i Vineu médiá najčastejšie spomínali v súvislosti s ich marketingovými a reklamnými aktivitami, s relaxom a radosťou, sponzorstvom kultúrnych a športových podujatí a tiež s osobnosťami, pre ktoré sú obľúbenými nápojmi.

V porovnaní s časmi za socializmu, môžeme dnes hovoriť o zmŕtvychvstaní Kofoly a rastúcej vernosti k značke. Dokonca o akomsi bratstve s pivom, ktoré je badateľné najmä na hudobných festivaloch. No či v reštaurácii alebo pube dáme prednosť Vinei alebo Kofole už záleží na každom z nás.