Čo majú spoločné mileniáni a generácia Z? Nič moc

Generáciu Z a Y zaraďujú marketéri častokrát do rovnakej škatuľky „tí mladí.“ Obe skupiny sa ale v toľkom líšia, že vo svete marketingu možno hovoriť o mylnej stratégii. Portál Focus-age.cz popisuje zoznam hlavných medzigeneračných rozdielov, ktoré tento fakt potvrdzujú a podčiarkujú, že kampane pre obe skupiny je potrebné robiť zvlášť.

Čítajte na: https://www.m-journal.cz/cs/aktuality/co-maji-spolecneho-milenialove-a-generace-z–nic-moc—__s288x13898.html