Čo je televízia budúcnosti?Minisérie namiesto seriálov a národné videotéky

Zahraničné verejnoprávne stanice pociťujú tlak, aby pod diktátom rovnosti posilnili zastúpenie ženských postáv v televíznych programoch. Riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák hovorí, že aj v ČR tento trend vnímajú, avšak ten nie je až taký veľký ako vo Francúzsku či Veľkej Británii. Na margo témy dodáva, že by nerád zažil nariadenie, ktoré by určovalo zastúpenie oboch pohlaví 50:50, pretože to tvorcu deja výrazne zväzuje.

Čítajte na: https://kultura.zpravy.idnes.cz/televize-videoteky-miniserie-podzim-stream-online-fxf-/filmvideo.aspx?c=A180824_105446_filmvideo_spm