Čo čítajú českí marketéri a PR špecialisti?

R Klub, krorý v ČR združuje odborníkov a priaznivcov odboru PR, zverejnil výsledok letného prieskumu medzi českými marketérmi a PR špecialistami. Základnou otázkou bolo, aké odborné média využívajú najviac. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetu a zúčastnilo sa ho 116 respondentov. Z prieksumu vyplynulo, že najväčší vplyv na marketérov a PR špecialistov má týždenník Marketing & Media (vydavateľstvo: Economia). Na druhom mieste sa umiestnil internetový portál mediar.cz, a na treťom portál mediaguru.cz (prevázkovateľ: mediálna agentúra PHD). Druhou otázkou bolo, aký typ informácií im chýba. Redakcia mam.ihned.cz uverejnila ich zoznam.

Zdroj: mam.ihned.cz