Čo čaká sociálne médiá v roku 2018?

Rok 2017 priniesol významné zmeny v marketingu sociálnych médií. Napríklad, hlavným komunikačným obsahom marketérov sa stalo krátkoformátové video (10s – 30s), ktoré doslova zaplavilo sociálne siete. Výrazný nárast videoobsahu má ale za následok postupné znižovanie záujmu užívateľov a to je jedna z výziev pre social manažérov v roku 2018.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/social-media-today-predictions-for-2018-infographic/513179/