CNN International rastú príjmy zo značkového obsahu

CNN International rastú príjmy zo značkového obsahu. Tento rast je z veľkej časti zapríčinený zmenami v spôsobe predaja reklamy klientom spolu s rozširovaním distribučných schopností. Dosah CNN v Európe, na Blízkom východe a v Afrike je zároveň vyšší ako by očakávali niektorí klienti.

Čítajte na: https://digiday.com/media/branded-content-deals-account-60-percent-cnn-internationals-revenue/

Branded-content deals account for 60 percent of CNN International’s revenue