Český youtuber učí deti na školách mediálnu gramotnosť

Populárnay český YouTuber Karel Kovář alias Kovy začne učiť žiakov v školách mediálnej gramotnosti. Stal sa totiž ústrednou postavou päťdielnej série Kovyho mediálny ring. Ide o edukačné videá s mediálnym vzdelávaním, ktoré vytvoril pre vzdelávací program Jeden svet na školách, spadajúci pod neziskovú organizáciu Člověk v tísni.

Čítajte na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-novou-dobu-nejsme-pripraveni-rika-kovy-s-clovekem-v-tisni/r~a9b9876020a411e9a66a0cc47ab5f122/