Česká televízia stíšila reklamu

Česká televízia sa v súlade s normou Európskej vysielacej únie rozhodla pre stíšenie reklamných blokov. Doteraz boli reklamy hlasnejšie ako bežné vysielanie. Českí poslanci sa už začali zaoberať novelou zákona o prevádzke rozhlasového a televízneho vysielania, podľa ktorej by bolo stíšenie reklám povinné. Sankcie za porušenie novely by sa mohli pohybovať od 10 tis. do 5 mil. Kč. Na dodržiavanie predpisu by dohliadala Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Televízie by podľa novely nesmeli vysielať nahlas ani znelky oddeľujúce reklamu a teleshopping od ostatných častí programu.

zdroj: zpravy.ihned.cz