Česká RRTV rozhodla o Kroupových príspevkoch. Neboli objektívne

Česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie ukončila priestupkové konanie o reportážach Janka Kroupy týkajúce sa hospodárenia Agrofertu. Investigatívny novinár vlani na jeseň informoval, že spoločnosť Andreja Babiša neoprávnene hospodári na 1 700 hektároch poľnohospodárskej pôdy. Podľa Rady reportáž Janka Kroupy nebola objektívna.

Čítajte na: https://zpravy.idnes.cz/janek-kroupa-rrtv-rozhodnuti-pochybeni-reportaz-nebyla-objektivni-11e-/mediahub.aspx