Česi sledujú internetovú televíziu aj na dovolenke

Českí turisti si užívali sledovanie internetových televízii aj počas dovoleniek v zahraničí. Internetovú televíziu Kuki sledovali počas svojho voľna najmä zo Slovenska, Chorvátska, Grécka, Španielska či Bulharska. Najviac sledovanými boli programy staníc ČT Déčko/ArtČT1. Podľa štatistík sledovali Česi televíziu najmä v dopoludňajších hodinách.

Čítajte na: https://feedit.cz/2018/09/05/cesi-sleduji-internetovou-televizi-i-na-dovolene-na-kuki-se-divalo-nejvice-divaku-na-slovensku/