BuzzFeed o politike na Facebooku

Tím BuzzFeed News skúmal prepojenosť 667 politických webových portálov navzájom, ako aj s ich facebookovými profilmi. Analýza odhalila, že ide o „prepojený svet“, kde je Facebook „kráľom“, ale zároveň aj miestom, kde sú hnev a podnecovanie partizánskej nenávisti kľúčovými stratégiami.

Čítajte na: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/inside-the-partisan-fight-for-your-news-feed?utm_term=.qcwzwz11w#.mrqLOLxxO