Britských teenagerov ovplyvňujú značky aj cez svoje etické princípy

Takmer pre polovicu britských teenagerov starších ako 16 rokov je pri kúpe produktu rozhodnujúcim kritériom etický prístup značky. Závery britskej štúdie ukázali, že tamojší teenageri (aktívni aj pasívni nákupcovia) požadujú, aby sa značky správali eticky, ekologicky a niesli spoločenskú zodpovednosť.

Čítajte na: https://www.warc.com/newsandopinion/news/brand_ethics_influence_uk_teens_purchases