Britskí vydavatelia stále strácajú financie kvôli blokovaniu reklám

Asociácia online vydavateľov v Británií vykonala medzi rokmi 2016-2017 audit u svojich 14 členov s cieľom zistenia nových skutočností v otázke blokovania reklamy a ich vplyve na vydavateľov. Výsledky ukázali, že priemerný počet zablokovaných reklám na počítačoch postupne klesá, ale účtovné straty,  napr. denníkov Evening Standard, The Guardian, The Telegraph, napriek tomu neustále stúpajú.

Čítajte na: http://www.pressgazette.co.uk/uk-publishers-losing-increasing-amounts-of-revenue-to-ad-blocking-despite-decline-in-blocking-levels-new-research-shows