Channel 4 by presunom z Londýna mohla „lepšie reprezentovať modernú Britániu“

Rozhodnutie o presťahovaní verejnoprávnej Channel 4 padlo ešte vlani na jeseň. Vláda vtedy svoje rozhodnutie zdôvodnila ekonomickými úsporami a posilnením miestnej ekonomiky. Po pár mesiacoch ale konzervatívci zmiernili svoju rétoriku a hovoria už len o premiestnení niektorých jej častí. Starosta regiónu West Midlands, kam by sa verejnoprávna Channel 4 mohla presídliť z Lodýna, ale presun televízie považuje za prioritu a hovorí aj o vybudovaní „silnejšej organizácie, ktorá bude lepšie reprezentovať modernú Britániu.“

Čítajte na: https://www.theguardian.com/media/2018/jan/15/channel-4-west-midlands-priority-says-mayor-andy-street