Beblavý a Dubačová navrhujú zmeny zákonov na posilnenie investigatívy

Poslanci chcú dosiahnuť posilnenie povinnosti orgánov verejnej správy a verejných činiteľov odpovedať na otázky novinárov. Ďalej navrhujú znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania, kde súd najprv skúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná (podľa britského vzoru).

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/464359-beblavy-a-dubacova-navrhuju-zmeny-zakonov-na-posilnenie-investigativnej-zurnalistiky/