BBC a Channel 4 redizajnovali svoje webové stránky

Dvaja dominujúci vysielatelia vo Veľkej Británii upravili svoje webové stránky a prispôsobili ich modernému publiku, pre ktoré je v dnešnej dobe charakteristická rôznorodosť požiadaviek, spotrebiteľských návykov, ale aj kratšia doba pozornosti publika či zotrvania na stránke. S redizajnom prišla prvá BBC a odhalila dynamický vzhľad s použitím živých farieb. Neskôr, v rovnaký deň predstavil rozsiahlejší rebrand všetkých svojich kanálov aj Channel 4.

Čítajte na: https://www.thedrum.com/news/2018/09/27/bbc-two-and-channel-4-rebrands-dissected-designers