AVON pochod v médiách – vyhráva prsník

V sobotu 15.6.2013 sa v Bratislave konal už 5. ročník AVON pochodu proti rakovine prsníka. Medan.sk sa dnes pozrel na to, aký bol vývoj medializácie AVON pochodu v slovenských (4. ročník 2012, 5. ročník 2013) a v českých médiách (12. ročník 2012). Monitorovaným obdobím bolo ohraničenie 5 dní pred, a 2 dni po dátume akcie. Zaujímali nás vrcholy medializácie, podiel skupín médií, medializácia osobností a zástupcov pochodu, ako i trend medializácie jeho hlavných atribútov.

AVON pochod SR:
r. 2013: 15.6. – 5. ročník, Bratislava
r. 2012: 16.6. – 4. ročník, Bratislava

AVON pochod ČR:
r. 2012: 9.6. – 12. ročník, Praha

V roku 2012 písali médiá viac o AVON pochode ČR. AVON pochod SR si mierne polepšil v roku 2013. Všetkým však medializácia klesla už deň po konaní akcie. V rámci osobností dominovali jednoznačne ženy. Pochod v SR 2012 a 2013 bol na tom lepšie v angažovanosti mužských osobností než pochod v ČR 2012. Média uvádzali v spojitosti s pochodom najčastejšie prsník (SR 2012: 21, ČR 2012: 26, SR 2013: 21 príspevkov).

Celkovo o AVON pochode SR 2012 priniesli médiá 25 príspevkov, v roku 2013 to bolo 26. Vrchol medializácie AVON pochodu SR bol evidovaný tak ako v roku 2012, tak i v roku 2013 v samotný deň konania akcie. Zatiaľ čo v roku 2012 došlo na druhý deň k 50% poklesu uverejnených príspevkov, v roku 2013 bol zaznamenaný až 88% pokles.

AVON pochod ČR 2012 zaznamenal najviac príspevkov už 5 dní pred konaním akcie. Deň po akcii klesol počet publikovaných príspevkov o 33%. Celkovo sme o ňom evidovali 32 príspevkov.

avon01

Na medializácii pochodu v ČR 2012 mali najväčší podiel internetové portály (12 príspevkov). Zatiaľ čo v roku 2012 mali v SR najväčší podiel internetové portály a TASR (po 7 príspevkov), v roku 2013 to bola už len TASR. Regionálne denníky prispeli k medializácii pochodu len v ČR (r. 2012, 6 príspevkov). Príspevky odvysielané televíziou sme evidovali v roku 2012, a to ako v ČR (2) tak i v SR (1).

avon02

V roku 2012 bola v rámci AVON pochodu v ČR najviac medializovaná módna návrhárka Taťána Kovaříková (10 príspevkov). V SR v roku 2012 médiá informovali najviac o českej modelke Daniele Peštovej (10 príspevkov, v ČR v tom istom roku bola až na 18. mieste).  V roku 2013 prvú priečku obsadili: Zlatica Puškárová, Daniela Peštová, Beáta Dubasová, Kveta Horváthová a Henrieta Mičkovicová (po 7 príspevkov).

avon03

avon04

avon05

Potešilo nás, že v rámci medializácie atribútov  sa na prvom mieste umiestnil prsník, a to ako v SR 2012 (84% podiel) a 2013 (81% podiel), tak i v ČR 2012 (81% podiel na celkovej medializácii pochodu). Ružová ako farba pochodu obsadila druhé miesto len v SR 2012. V roku 2013 klesla na tretie miesto. Na základe uvedeného môžeme konštatovať dôležitosť atribútov v poradí: 1. prsník, 2. tričko, 3. ružová.

avon06

avon07