Austrálski konzumenti správ sú polarizovanejší ako je svetový priemer

Z  prieskumu Digital News Report – Australia 2018, ktorý vznikol ako kolaborácia Reuters Institute for the Study of Journalism na Univerzite v Oxforde a News and Media Research Centre na Univerzite Canberra vyplynulo, že politické orientácia austrálskych konzumentov správ je diverzifikovanejšia ako štandardný priemer v ostatných krajinách. Štúdia, okrem iného, odhalila napríklad aj to, že ľavicovo orientovaní ľudia sa o mediálne dianie zaujímajú vo väčšej miere, alebo tiež to, že komerčné televízie pozerajú pravažne pravicoví diváci v porovnaní s divákmi verejnoprávneho ABC, ktorí sú politicky viac rôznorodí.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/media/2018/jun/14/australian-media-consumers-more-polarised-than-the-global-average