August 1968: Novinári pracovali v ilegalite

Novinár Karel Hvížďala si spomína na august 1968 a na to, ako proti okupačným vojskám bojovali nielen Československý rozhlas a Československá televízia, ale aj vtedajšie denníky. On sám pracoval pre týždenník Mladý svět, ktorý počas prvých okupačných dní vydal 5 mimoriadnych čísel v rozsahu ôsmich strán a nákladom 30 tis. až 50 tis. ks.

Čítajte na: https://www.irozhlas.cz/komentare/srpen-1986-prace-novinaru-rozhlas-sovetska-okupace_1809061430_pak