Audit spoločnosti Facebook nedokáže vrátiť odcudzené dáta

Včera vydala spoločnosť Facebook aktualizáciu o audite aplikácií tretích strán, ktoré sľúbila urobiť po tom, ako The Guardian a The New York Times odhalili, že Cambridge Analytica zbierala osobné údaje o 87 miliónoch ľudí bez ich povolenia. Podľa aktualizovaných informácií spoločnosť Facebook vyšetrovala tisíce aplikácií hosťujúcich na stránkach a pozastavila asi 200 z nich. Facebook tvrdí, že vynechá aplikácie, ktorých vývojári porušujú pravidlá. Ale čo môže alebo bude Facebook robiť s údajmi, ktoré tieto strany už majú?

Čítajte na: https://theoutline.com/post/4544/facebooks-audit-wont-get-your-stolen-data-back