Atribúty, ktoré napomáhajú k šíreniu falošných správ

Univerzita v Indiane vo svojom výskume identifikovala tri atribúty, ktoré napomáhajú k šíreniu falošných správ. Ide o: 1. predpojatosť jedinca rodiacu sa v ľudských mozgoch, 2. predsudky spoločnosti a 3. algoritmus počítačov. Podľa ich analýzy nastavenie týchto algoritmov podporuje jednostranné vytváranie názorov a informácií na sociálnych sieťach v protiklade k tradičným médiám, ktoré musia obsiahnuť potreby a nálady širokého publika.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/06/these-are-the-three-types-of-bias-that-explain-all-the-fake-news-pseudoscience-and-other-junk-in-your-news-feed