API: Dôveru si médiá získajú, ak budú počúvať svoje publikum

Podľa záverov American Press Institute si médiá budujú dôveru „počúvaním názorov druhých strán.“ Inštitút položil 4 redaktorom amerických médií otázku, ako si získavajú publikum medzi minoritnými skupinami. Ako uvádzajú, úspešným príkladom vybudovania si dôvery a dozvedením sa o problémoch týchto skupinách viac, sú pravidelné osobné stretnutia a diskusie.

Čítajte na: https://www.americanpressinstitute.org/publications/focused-listening-trust/

‘Focused listening’ can help address journalism’s trust problem — here are four examples