„Anatómia“ webovej stránky

Dobre navrhnutá webová stránka zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní návratnosti investícií, oslovovaní nových zákazníkov či zvýšení miery konverzie. Portál SocialMediaToday prináša inšpiratívne informácie o tom, ako by mala vyzerať a čo sú kľúčové prvky, ktoré sú základom atraktívnosti a vizuálnej príťažlivosti webu.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/the-anatomy-of-a-perfect-landing-page-infographic/517444/