Analýza o ruskej dezinformačnej kampani ukázala jej rozsah a zameranie

Analýza, ktorá bola pripravená pre Senát informuje o dezinformačnej kampani v období volieb v roku 2016. Výsledky ukázali, že dezinformačná kampaň využívala každú hlavnú platformu sociálnych médií na šírenie textu, obrazov a videí, ktoré mali navádzať voličov na voľbu prezidenta Trumpa.

Čítajte na: https://www.washingtonpost.com/technology/2018/12/16/new-report-russian-disinformation