Američania vyjadrujú obavu z tvz. sociálnych bublín

Viac ako polovica Američanov vyjadruje obavy z tzv. sociálnych bublín, ktoré majú za následok selekciu a zobrazovanie správ na sociálnych sieťach. Považujú ich za „veľký problém americkej demokracie.“ 49% z nich si myslí, že tieto sociálne platformy by mali byť regulované a mali by definovať jasné pravidlá toho, čo na sociálnych sieťach šíriť.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/01/americans-say-greater-access-to-news-sources-is-actually-making-it-harder-to-stay-informed/