Ako The Wall Street Journal pripravuje novinárov na odhaľovanie falošných správ

The Wall Street Journal vytvoril Mediálny forenzný výbor (WSJ Media Forensics Committee) na kontrolu falošných správ. Skupina redaktorov správ vyškolených na hĺbkovú detekciu správ skúma videoklipy, fotografie, výskumy a platformy. Okrem tohto hlavného úsilia organizuje školenia s reportérmi, vypracováva príručky pre redakcie a spolupracuje s akademickými inštitúciami v boji proti tomuto problému.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/11/how-the-wall-street-journal-is-preparing-its-journalists-to-detect-deepfakes/