Ako Seattle Times podporuje novinárov, aby zvyšovali rast predplatiteľov

Vydavateľstvo Seattle Times, ktoré v minulom roku zvýšilo základňu digitálnych predplatiteľov o 38 % sa rozhodlo do expanzie predplatiteľov zapojiť reportérov. Jeho snahou je podporiť ich v podnikateľskom myslení. Chce, aby nie len sledovali aký druh obsahu návštevníci čítajú pred registráciou predplatného, ale aby experimentovali s novým obsahom a formami predplatného a tak udržiavali čitateľov.

Čítajte na: https://digiday.com/media/seattle-times-empowering-reporters-drive-subscriber-growth/