Ako prišiel Facebook o General Motors

Podľa názoru Ondřeja Peterku (senior account manager, Fleishman-Hillard) General Motors stiahol inzerciu z Facebooku, pretože sa nedohodli na podmienkach poskytnutia reklamného priestoru. Jedným z problémov bolo prílišné zameranie sa Facebooku na stránky firiem, ktoré prešli veľkou zmenou prostredníctvom nasadenia Time-line. Tento technologický skok pravdepodobne predajný model Facebooku ešte len doháňa. Zároveň súčasné reklamné nástroje Facebooku neumožňujú kampane na podporu rýchleho rastu predaja produktov, ako sú autá (dôvod: racionálna zložka uvažovania potencionálneho zákazníka). Naopak sila komerčných aktivít na Facebooku spočíva v previazanosti komerčných posolstiev s kvalitným obsahom, prácou s komunitou a dlhodobým prístupom. Odmenou je loajalita k značke či pozitívny posun vo vnímaní značky. Podľa Peterku by sa Facebook mal okrem prísunu noviniek zamerať aj na ponuku zaujímavých reklamných nástrojov pre klientov.

Zdroj: ihned.cz