Ako nájsť dobrého PR človeka

Podľa Marcely Minářovej (account director AMI Communications) musí človek, ktorý chce pracovať v PR predovšetkým sledovať trendy a dianie v médiách, nesmie stáť na mieste, musí so svojou prácou „rásť“. Podľa slov najväčšej svetovej PR agentúry Edelman ide o tzv. „Living in Color“. Relevantných adeptov je dobre zaujať prostredníctvom prednášok, stáží či účasťou na pracovných veľtrhoch.

zdroj: ihned.cz