Ako a prečo využívať krátke bumper videoreklamy

Podľa štúdie Google z roku 2017 bolo pri 61% z celkového počtu 487 bumper kampaní dokázané zvýšené povedomie o značke, a to v priemere o 9%. Bumper video reklamy majú pritom iba 6 sekúnd. Divák je tak nútený dopozerať ich vo videu celé.

Čítajte na: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/jak-a-proc-vyuzivat-kratke-bumper-videoreklamy__s288x13614.html