Aké boli mediálne hodnoty svadby Petra Sagana?

Hodnota AVE, známa najmä vo svete PR agentúr, je informácia o tom, koľko by sme museli zaplatiť za inzerciu, ak by bola zverejnená v danom počte a v daných typoch médií.

V období medzi 9. až 15. novembrom 2015 sme zaznamenali 138 relevantných príspevkov o svadbe Petra Sagana. Podľa metodiky AVE bola ich mediálna hodnota 637 856,- €.

Najvyšší podiel na tejto sume mali príspevky publikované v celoštátnych denníkoch a ich internetových portáloch a reportáže v televíziách. Až 42 % z tejto sumy sa viaže na vrchol medializácie, ktorým bol 11. november, kedy si Katarína Smolková a Peter Sagan povedali spoločné áno.

Inou mediálnou hodnotou, s ktorou PR agentúry rady pracujú, je parameter GRP. Všetkých 138 príspevkov malo mediálny vplyv 587 GRP. Metodiku AVE a GRP vysvetľujeme nižšie.

Pozrite si kompletné výsledky našej analýzy v infografike (kliknite pre zväčšenie):

Saganova svadba_MedanMetodika:

AVE vychádza z aktuálnej ceny inzercie a zo skutočného rozsahu príspevkov. Pre každé médium sa sledujú jednotlivé premenné, ako sú pozícia článku (strana, na ktorej je článok zverejnený), prítomnosť obrázku či grafu v príspevku, umiestnenie kľúčovej informácie v titulku príspevku, rozsah informácie venovanej spoločnosti (značke) v rámci príspevku, hodnotenie spoločnosti (značky) v príspevku a jednotková cena reklamy v danom médiu (napr. na 1 cm² článku, 1 sec. v TV, rádiu).

Gross Rating Point je jednotka, ktorá zohľadňuje čítanosť printu, návštevnosť webov a výstupy peoplemetrov. Jeden GRP zodpovedá jednému percentu populácie SR staršej ako 14 rokov, teda skupine 47 000 čitateľov, ktorí sa mohli s publikovaným príspevkom zoznámiť. Čitateľ, ktorý mohol prečítať viac než jeden príspevok, je pritom započítaný opakovane.