Aká je budúcnosť financovania digitálnej žurnalistiky?

Mediálne prostredie sa stáva čoraz digitálnym a čoraz viac ľudí konzumuje správy priamo na sociálnych sieťach. V debate, ktorú organizovala Nadácia Friedricha Naumanna (FNF) v spolupráci s Európskou federáciou novinárov (EFJ) zaznelo napríklad aj to, že ľudia trávia denne na Facebooku 50 minút, kým správam z novín venujú len krátkych 5 minút.

Čítajte na: http://europeanjournalists.org/blog/2017/09/08/what-is-the-future-of-financing-digital-journalism/