Aj v roku 2018 by sa slovenskej ekonomike malo dariť

V  roku 2018 sa rast slovenskej ekonomiky priblíži k 4%. Rast bude aj naďalej ťahať pokračujúce oživenie spotreby domácností, prispeje však aj nábeh nových investícií v automobilovom priemysle a dariť by sa malo aj exportu vďaka pokračujúcej konjunktúre globálnej ekonomiky. Pracovný trh si pripíše ďalšie zlepšenie, porastie zamestnanosť aj mzdy, čo bude pozitívne vplývať na výnos dane z príjmu fyzických osôb a tým aj na daňové príjmy miest a obcí.

Krátky pohľad späť

Slovenská ekonomika v prvých troch štvrťrokoch 2017 medziročne vzrástla o 3,4%, čo bol takmer rovnaký rast ako v prechádzajúcom roku, kedy HDP reálne vzrástol o 3,3%. Motorom rastu sa stala spotreba domácností, ktorá si po dlhých rokoch pripísala vyšší medziročný rast ako celkový HDP. Optimizmus domácností pramení predovšetkým z vývoja na pracovnom trhu, ktorý ďalej prepisuje slovenské historické rekordy počtu pracovných miest či miery nezamestnanosti. Tá klesla už aj pod úroveň priemeru EÚ, vôbec po prvý krát v histórii. Odvrátenou stranou situácie na trhu práce je však nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Tento problém sa stal vypuklejším než kedykoľvek v minulosti a okrem tlaku na rast miezd začína mnohé firmy vo výrobe ale aj službách reálne obmedzovať v ich činnosti.

Spotrebiteľská dôvera (% saldo, sezónne očistené)

Zdroj: ŠÚSR, VÚB

Počet pracujúcich (v tisícoch)

Zdroj: ŠÚSR, VÚB

Čo nás čaká v roku 2018? 

V nadchádzajúcom roku slovenská ekonomika zrejme mierne zrýchli, až k úrovni 4%. Rast bude aj naďalej ťahať pokračujúce oživenie spotreby domácností vďaka vysokej zamestnanosti a rastu miezd – ten by mal dosiahnuť nominálne 5% a priemerná mesačná hrubá mzda v hospodárstve by tak mohla budúci rok pokoriť hranicu 1000 eur. Zrýchlenie rastu HDP oproti roku 2017 však bude hlavne pričinením nových investícií. Titulky síce budú patriť finalizácii najmä obrích investícií v automobilovom priemysle (Jaguár Land Rover, VW), no pozitívne k rastu prispejú aj investície oveľa menších firiem, vrátane tých mimo automotive. Využitie kapacít naprieč výrobnými sektormi totiž presahuje dlhodobé trendy a bude motivovať firmy k investíciám do nových výrobných hál, strojov a zariadení.

Využitie kapacít v priemyselnej výrobe (%, sezónne očistené)

Zdroj: ŠÚSR, VÚB

Pozitívne k rastu ekonomiky prispeje aj zahraničný dopyt. Výhľad pre svetovú ekonomiku je priaznivý, očakávame, že v budúcom roku by globálny rast mal ostať zhruba rovnaký prípadne ešte o niečo rýchlejší ako tento rok. Ekonomika USA pokračuje v expanzii, ktorá môže byť vôbec najdlhšou v histórii. Dariť by sa malo naďalej aj ekonomike Eurozóny, čoho obrazom je aj vysoká spotrebiteľská dôvera, či nálada medzi podnikateľmi, zvlášť v Nemecku, ktoré je našim najväčším obchodným partnerom.  Mimoriadne sa darí našim regionálnym susedom. Vskutku, tak česká, ako aj maďarská a poľská ekonomika si pripísali v roku 2017 rýchlejší rast HDP ako my. Časť ich náskoku pramenila z rýchlejšieho čerpania eurofondov, no aj skoršieho a mohutnejšieho oživenia súkromnej spotreby, ktoré pretrvá aj budúci rok, zvlášť v Českej republike. Tamojší pracovný trh je premiantom nielen v regióne ale s mierou nezamestnanosti na úrovni len 2,7% aj v celej EÚ.

Municipality by si mali finančne polepšiť

Rýchly rast zamestnanosti a miezd sa pozitívne prejaví na daňových príjmoch, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré tvoria tri štvrtiny daňových príjmov obcí (celkové daňové príjmy tvoria zhruba polovicu všetkých príjmov obcí). Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-20, by v roku 2018 mali obce na podieloch dani z príjmov fyzických osôb získať oproti rozpočtu na rok 2017 o 130 miliónov eur viac, teda o 6,8%. Celkové príjmy obcí v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 majú podľa plánu MFSR rásť ešte rýchlejšie, o 9,1%, vďaka nárastu grantov a transferov na EÚ projekty a ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

TS – VÚB – Aj v roku 2018 by sa slovenskej ekonomike malo dariť