Aj o mentálne zdravie sa treba starať

To, že nám naša pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme väčšinou cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.

Union zdravotná poisťovňa preto pre svojich poistencov starších ako 50 rokov už v roku 2018 ako prvá zdravotná poisťovňa začala uhrádzať Test mentálneho zdravia u všeobecného lekára. Ide o rýchly orientačný test,vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Na základe jeho výsledku lekár odporučí vhodný typ mentálneho tréningu, alebo cielené vyšetrenie u špecialistu, teda psychiatra, alebo neurológa. Testy boli vypracované v spolupráci s Centrom Memory a sú distribuované do ambulancií všeobecných lekárov. „Týmto testom opätovne rozširujeme kompetencie všeobecných lekárov. Už dnes môžu naši poistenci absolvovať u svojho lekára predoperačné vyšetrenia, EKG, či iné špecializované diagnostické vyšetrenia. Pacienti tak nemusia navštevovať špecialistov, ale môžu tieto vyšetrenia pohodlne absolvovať u svojho všeobecného lekára. Neustále tak zvyšujeme kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková a dodala, že poisťovňa pripravuje ešte viac vyšetrení, ktoré budú môcť pacienti absolvovať u svojho všeobecného lekára.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje  demencia Alzheimerovho typu v poslednom období čoraz viac ľudí a to nielen po 65 roku veku, ale aj mladších vekových kategórií. Preto vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém a zdôrazňujú význam prevencie. Nestačí byť len fyzicky zdravý, dôležitá je aj kognitívna zdatnosť, teda mentálne zdravie.

Je možné Alzheimerovu chorobu vyliečiť?

V súčasnosti neexistuje účinná liečba, k dispozícii sú len lieky, ktoré dokážu oddialiť najťažšie štádiá ochorenia, zlepšiť kvalitu života a udržať si relatívnu  samostatnosť. Podľa najnovších vedeckých poznatkov však nemusí mozog s pribúdajúcim vekom automaticky starnúť. Pre zachovanie jeho správnych funkcií nie je dôležitý počet mozgových buniek (v priebehu života neustále klesá), ale prepojenie medzi nimi. Tieto prepojenia vznikajú a zahusťujú sa častým a správnym stimulovaním mozgu.

Optimálna  prevencia demencie

  • Stimulácia  mozgu– primeraná  a pravidelná mentálna  námaha podnecuje tvorbu nových spojení medzi nervovými  bunkami.
  • Dostatok fyzickej aktivity –  vplyv pohybu na mozog je spojený s merateľnými biochemickými zmenami – vytváraním nových spojov medzi nervovými bunkami sa vo  väčšom množstve uvoľňujú neurotransmitery. Tým nastane rýchlejšie spracovanie informácií a aj pamäť pracuje lepšie. Vhodné  je zvoliť aeróbny typ pohybu  aspoň pol hodiny denne.
  • Dostatok fyzickej aktivity –  vplyv pohybu na mozog je spojený s merateľnými biochemickými zmenami – vytváraním nových spojov medzi nervovými bunkami sa vo  väčšom množstve uvoľňujú neurotransmitery. Tým nastane rýchlejšie spracovanie informácií a aj pamäť pracuje lepšie. Vhodné  je zvoliť aeróbny typ pohybu  aspoň pol hodiny denne.
  • Pravidelné sledovanie  hodnoty parametrov  ako sú   hmotnosť,  tlak krvi,   hladina glukózy, cholesterolu, homocysteínu a vitamínu D.
  • Sociálna interakcia – zapájanie sa do  spoločenských aktivít, medziľudská komunikácia, eliminácia izolácie.