Afroameričania si cenia sociálne siete pre zvyšovanie ich spoločenského hlasu

Čerstvá štúdia Pew Research Centra ukazuje, že viac ako polovica Američanov sa aspoň raz zúčastnila politicky alebo sociálne zameraných aktivít na sociálnych sieťach. Išlo napríklad o miestne protesty, kampane vyjadrené cez hashtagy či iné formy podpory takýchto aktivít. Túto formu využívajú s obľubou Afroameričania, ktorí si sociálne médiá cenia viac pre upriamovanie pozornosti na zanedbávané témy, uviedlo v dotazníku 80% z nich.

Čítajte na: https://www.npr.org/2018/08/05/635127389/majority-of-black-americans-value-social-media-for-amplifying-lesser-known-issue