Affinity Media mení Miminko

Mesačník Miminko od Affinity Media si pre svoje čitateľky pripravil na jeseň množstvo noviniek. V prvom rade ide o obsahové zmeny rubrík. Jedná sa o prvú fázu zmien v časopise. Na začiatku roka 2013 bude následovať výraznejšia zmena grafiky. Redakcia sa rozhodla pre rozsiahlejšiu dotazovaciu akciu, v ktorej sa zamerala na menšiu vzorku respondentov, lepšie korešpondujúcu s pomermi v populácii. Ide o omnibusový typ výskumu.

Zdroj: mam.ihned.cz