871 žuvačiek

Ten pocit poznáme zrejme všetci. Zažehnaný hlad, pachuť v ústach, bodkované chodníky, stoličky, žuvačka prilepená na obľúbených rifliach, za uchom či v kľúčovej dierke šatňových dverí. Vedia o tom i naše média. Ako o žuvačke písali? S čím sa spájala, prípadne „čo“ spájala? Krátka analýza redakcie medan.sk sa pozrela aj na medializáciu značiek. Základom bolo slovo „žuvačka“ v slovenských médiách. Tá sa spomínala v 871 príspevkoch.

V roku 2011 bola najmedializovanejšou témou reklama a predstavenie žuvačky ako produktu. Z 317 príspevkov bolo 221 redakčných, 48 napísali ženy, 34 muži a 14 príspevkov autori či autorky schovaní za redakčnú skratku. Na druhom mieste sa umiestnil vplyv na zdravie (ženy: 73, redakčné: 51, autori/-ky v skratke: 32, muži: 16). Tu média priniesli informácie tak o pozitívnych (napr. podporuje sústredenie, uvolňuje stres, zmierňuje úzkosť a suchý kašeľ), ako aj o negatívnych vplyvoch žuvačky (napr. nafukovanie, bolesť hlavy, hnačka). Na treťom mieste sa umiestnila „záškodnícka“ žuvačka (redakčné príspevky: 56, ženy: 55, muži: 33, autori/-ky v skratke: 22). Média v tejto súvislosti informovali najmä o etických prehreškoch, napr. o prešľape podnikateľa Romana Donovala na plese v opere (vypľul žuvačku na červený koberec), o žutí žuvačky na verejných vystúpeniach či inom žuvačkovom záškodníctve. Našli sa tu aj príspevky o stroji – „odžuvačkovávači“.

 

V roku 2011 bola žuvačka obľúbenou postavou najmä redakčných príspevkov (361). Ženy sa venovali žuvačke v 256 príspevkoch, muži boli pri písaní menej snaživí, venovali jej 151 príspevkov. Najmenší podiel na medializácii žuvačky mali autori a autorky v skratke (103).

 

Spomienky a emócie späté so žuvačkou dominovali najmä u ženských (66 príspevkov) a mužských autorov (64). Šlo hlavne o blogerov/-ky v oblasti prózy a poézie. Objavili sa i príspevky na tému kriminality, o ktorej informovali najviac autori/-ky v skratke (krádeže, DNA z vyžutej žuvačky pomôže odhaliť zločinca). Žuvačka sa medializovala tiež ako „diétny“ prostriedok, no zároveň i ako pracovný materiál pre umelecké dielo.

Média písali o žuvačke najviac v období júla. Tu mala na zvýšenú medializáciu vplyv najmä čínska reklama na plátkové, mentolové žuvačky Mentos, ktorá sa šírila prostredníctvom intretnetu. Na druhom mieste sa umiestnil mesiac jún (91), na treťom január (85).

A čo sa týka samotných značiek, najmedializovanejšími žuvačkami v slovenských médiách za rok 2011 boli mentolové plátky Mentos (163 príspevkov). Na druhom mieste sa umiestnili obľúbené Orbitky (23) a na treťom legendárne ružové Pedro (16). Medializácia žuvačky Pedro a Bajo bola spojená výlučne s témou spomienky a emócie. O oboch písali hlavne muži, čo môžeme považovať za malý dôkaz toho, že sladké žuvačky s pridanou hodnotou im ešte stále chutia.