8 grafických dizajnových trendov pre rok 2018

Portál SocialMediaToday prináša dizajnové trendy, ktoré predpokladajú odborníci pre rok 2018. Dominovať budú nekonvenčné farby, farebné prechody, zvýraznené písmo či písmo „písané rukou“ a, samozrejme, vlastné ilustrácie a gifká.

Čítajte na: https://www.socialmediatoday.com/news/8-new-graphic-design-trends-that-will-take-over-in-2018-infographic/518546/