4 funkcionality, ktoré na Twitteri už nefungujú

Zahraniční marketéri vedia, že na rýchlu a efektívnu komunikáciu s mediálnou obcou najlepšie funguje Twitter. V minulom roku priniesla sociálna sieť na svojej platforme viaceré zmeny, napr. zdvojnásobila počet znakov tweetu či zakázala reklamu. Portál PRdaily upozorňuje ale aj na funkcionality, ktoré na Twitteri už tento rok fungovať nebudú.

Čítajte na: https://www.prdaily.com/Main/Articles/19d29cf2-eadc-4301-a1dd-2a7f04e4fe7f.aspx