10 profesií s najväčším zastúpením psychopatov

Britský psychológ Kevin Dutton vo svojej knihe Múdrosť psychopatov opisuje zoznam povolaní, v ktorých sa najčastejšie stretávame s „komplikovanými“ osobnosťami. V zozname uvádza na 6. mieste aj povolanie novinára. Dutton definuje vlastnosti typické pre psychopatov, ako napríklad šarm, pozornosť, zameranosť na určitú tému alebo cieľ, nemilosrdnosť a akčnosť – teda vlastnosti, ktoré sú typické pre novinárov, najmä, ak hovoríme o dodržiavaní prísnych termínov či nutnosti získať informácie zo svojich zdrojov čo najskôr.

Čítajte na: http://www.businessinsider.com/professions-with-the-most-psychopaths-2018-5