10 najzaujímavejších faktov o TV vysielaní

Digizone.cz pripravila sériu príspevkov o najzaujímavejších faktoch televízneho vysielania. Históriou vás prevedú viaceré videá, v ktorých sa dozviete napríklad aj to, že koncept plazmovej televízie bol predstavený už v roku 1936.

Sledujte na: https://www.digizone.cz/clanky/deset-historickych-milniku-provazejicich-vyvoj-televize-v-minulem-a-tomto-stoleti