10 najlepších reklamných spotov za rok 2017 podľa portálu ADWEEK

Za rok 2017 dostali marketéri na zoznam najlepšich spotov viacero aktuálnych tém. Medzi inými žurnalistiku, politiku, zaujatosť voči iným rasám, sociálne príčiny vrátane boja protišikanovaniu a rodovej rovnosti.Tieto reklamné spoty síce nezachránia svet, ale každý vlastným spôsobom, urobil z neho lepšie miesto.

Čítajte na: http://www.adweek.com/creativity/the-10-best-ads-of-2017/