medan.sk

sledujte nás:

Výzva na bojkotovanie TV Dajto

Fórum života, o.z. vyjadrilo svoj nesúhlas k plánovanému vysielaniu TV Dajto. Dôvodom je údajne odklon TV Markíza od rodinných k protirodinným hodnotám, ako i zneužívanie ženy a jej dôstojnosti na komerčné ciele.

Zdroj: medialne.etrend.sk