medan.sk

sledujte nás:

Vysielanie pre Rómov v RTVS sa nevyhýba slovenčine, dodávateľom už nie je MECEM

Vysielanie pre národnostné menšiny beží v rozhlase a na televíznej Dvojke. Televízne formáty vždy uvádzajú slovenské titulky. Národnostné vysielanie v rozhlase je spravidla len v jazyku národnostnej menšiny, napríklad maďarské či rusínske. To však neplatí pre rozhlasové národnostné vysielanie pre Rómov. Moderátorka sa prihovára v rómskom jazyku a ten istý text zopakuje aj v slovenskom jazyku. Vždy sa to uplatňuje pri úvodnom a záverečnom zahlásení, vnútro vysielania tvoria slovenské i rómske pasáže.

Jarmila  Vaňová, riaditeľka Roma media- ROMED, ktorá pre RTVS rozhlasovú reláciu vyrába vysvetľuje, prečo časom opustili zaužívaný stereotyp prezentácie menšiny len v jej jazyku. „Vychádzame z predpokladu, že pokiaľ ide o rómsku menšinu, jej postavenie je naozaj odlišné v mnohých oblastiach života, ale zároveň v spoločnosti rezonuje „rómska téma“ v oveľa väčšom meradle ako téma iných menšín. Do riešení mnohých sociálnych problémov časti komunity sú samozrejme zainteresovaní ľudia, či inštitúcie z majority, pretože Rómovia sú súčasťou tejto krajiny, preto je pre nás dôležité hovoriť o živote Rómov tak, aby to malo dopad nie len na komunitu, ale aj na celú spoločnosť. Tým chceme dosiahnuť najmä to, aby sme sa viac otvorili celej spoločnosti, aby sme vyvracali zaužívané stereotypy a predsudky voči Rómom, ale najmä to, aby sme Rómov predstavovali ako ľudsky hodnotných ľudí.“

Romsky

Zdroj: vysielanie Dvojky

Vaňová totiž za cieľového poslucháča považuje aj majoritného poslucháča a zdôrazňuje, že častejšie dávajú príklady a návody na to, ako sa vecí dajú robiť a nie ako sa robiť nedajú. Podobne postupovali aj pri minuloročnom vydávaní Rómskych listov, kde boli články v rómskom aj v slovenskom jazyku. Tie, články, ktoré boli dôležité aj pre majoritu boli spravidla v dvoch jazykoch. Takéto nastavenie zaujalo podľa slov Vaňovej Rómov, ktorí neovládajú rómsky jazyk.

Rómske národnostné vysielanie má od roku 2015 ešte jednu novinku. Zabezpečuje ho nová organizácia Roma media-ROMED, ktorá vznikla v decembri 2014 a odčlenila od MECEM, ktorý už mediálne aktivity nerobí. Súčasné vysielanie pre Rómov na RTVS (rozhlas a televízia) zabezpečujú štyria redaktori, dvaja kameramani, ktorí sú zároveň aj strihači a tím tvorí aj zvukár a jeden človek na organizačné a technické práce.