medan.sk

sledujte nás:

Výber z 27.01.2014

Z ekonomiky


Slovensko sa môže stať menej atraktívne pre investorov
Investičná pomoc, ktorú dostávajú firmy od vlády, sa zníži. Stimuly klesnú vo všetkých regiónoch o pätnásť percent. Výška stimulu závisí od nezamestnanosti či životnej úrovne ľudí v regióne. O znížení pomoci rozhodla Európska komisia. Odborníci a zástupcovia zamestnávateľov zmenu vítajú. Nové pravidlá investičnej pomoci budú platiť od júla.

Rezort práce pripravuje nový vzorec výpočtu
Starobné dôchodky z prvého piliera sa možno budú vypočítavať inak. Na novom vzorci sa stále pracuje, avšak mal by byť spravodlivejší voči tým, ktorí pracovali viac a boli aktívni. Zmenu výpočtu možno očakávať už v tomto volebnom období. Plánuje sa aj zavedenie minimálnej penzie, začne sa automaticky zvyšovať dôchodkový vek a iné.

Dvaja nájdu kompromis rýchlejšie ako viacerí
Podnikatelia už vedia, ako sa môžu vyhnúť zvyšovaniu platov, na ktorom sa dohodnú firmy s podobným zameraním združené vo zväze, v ktorom nie sú. Dvaja zamestnávatelia sa môžu dohodnúť, že založia nový zväz a uzatvoria kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Rozširovanie kolektívnych zmlúv môžu čakať najmä strojári, hutníci a elektrotechnici.

Sprísnenie odpisovania strát zasiahne aj naše firmy
Tento rok je posledný, kedy si ešte firmy môžu odpísať z daňového základu ľubovoľnú výšku straty a znížiť tak daň. Namiesto siedmich rokov sa budú môcť likvidovať najviac štyri roky a v každom iba rovnomerne. Vláda predpokladá, že zmenou pravidiel odpisovania získa za tento rok do štátnej kasy viac ako 35 miliónov eur.

Z domova


Stanovisko k pripomienkam sa uvedie po vyhodnotení
Strata možnosti uchádzať sa o štátne zákazky, pokuta 1,6 milióna eur či zrušenie firmy.To sú sankcie, ktoré môže priniesť firmám pri spáchaní trestného činu nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. K jeho obsahu bolo prijatých 74 pripomienok. Rezort hospodárstva nespresnil, ako sa k pripomienkam postaví.

Jednou zo zmien môžu byť previerky sudcov
Bezpečnostné previerky pre sudcov majú byť jedným z riešení, ktoré zvažuje premiér Robert Fico. Minister spravodlivosti Tomáš Borec predstaví zmeny v oblasti justície už v krátkom čase. Previerky, ktoré robí NBÚ, znamenajú nielen vyplnenie dotazníka s otázkami týkajúcimi sa rodinných príslušníkov, finančných pomerov alebo spolupráce s ŠtB či cudzími tajnými službami, ale aj terénny výskum.

Mladí odchádzajú do zahraničia
Slovensko nie je krajinou, v ktorej si mladí ľudia predstavujú svoju budúcnosť. Väčšina z nich by uprednostnila život inde. Môže za to nedostatok práce a neistota. Sumárne počty Slovákov, ktorí trvalo žijú v zahraničí, neeviduje nijaká inštitúcia. Vlani sa zo systému zdravotného poistenia odhlásilo takmer 30–tisíc mladých ľudí do 30 rokov.

Súkromný sektor internet využíva
Slovensko pýta od Európskej únie ďalších 861 miliónov eur na informatizáciu. Vláda dôvodí zaostalosťou verejného sektora vo využívaní digitálnych technológií. Z eurofondov však za posledných šesť rokov nevyčerpala ani polovicu. Slovensko v digitálnej pripravenosti zaostáva aj za svojimi susedmi.

Zo zahraničia


Záujemcovia o víza
Konflikt medzi ukrajinskou vládou a demonštrantmi už zasahuje aj Slovensko. Stúpol počet Ukrajincov, ktorí žiadajú slovenské úrady o víza. Záujem o Slovensko a do únie majú prevažne podnikatelia a bohatší Ukrajinci, ktorí sa obávajú o majetok. Ukrajinci sa obávajú vyhlásenia výnimočného stavu.

Do Davosu prichádza čoraz viac ľudí
Stretnutie svetových elít z politiky či biznisu naráža na kritiku. Podľa mnohých stráca význam. Nástup technológií zapríčinil, že ľudia majú čoraz lepší prístup k informáciám zo stretnutia. Zvyšuje sa diverzita významných návštevníkov, a to nielen z oblasti biznisu a politiky, ale aj z tretieho sektora či akademickej sféry.

V porovnaní s inými štátmi na tom nie sme zle
Slováci sú zadlžení menej než iné krajiny v západnej Európe. Náš dlh na osobu je 7,6 tisíca eur. V treťom štvrťroku 2013 bol dlh Slovenska v pomere k HDP až 57,2 percenta. Priemerný dlh v Európe predstavuje až 22 300 eur na osobu. Najzadlženejší v Európe sú Íri a najmenšie pôžičky majú Bulhari.

Medzi počítačmi a ľuďmi prebieha pretekanie
Získať pracovné miesto bude ťažšie ako doteraz. Viacero pracovných pozícií si začínajú nárokovať automatizované stroje. To je jedna z výziev, ktorým bude svet čeliť v 20 až 30 rokoch. Zrýchľovanie technologického pokroku so sebou prinesie aj úbytok pracovných pozícií. S podobnými varovaniami prišli aj niektorí ekonómovia.