medan.sk

sledujte nás:

Vráťme novinárom istotu, že robia spravodajstvo. Skráťme ho a presuňme na 20:00 hod.

Komentár

1. septembra 2014 uplynie už 18 rokov od času, kedy si Slováci zvykali, že Televízne noviny začínajú o 19:00 hod. Takúto odvahu mala Markíza. Teraz potrebujeme ďalší impulz. Ktorá televízia nájde v novom roku odvahu, skráti spravodajstvo na 15 minút a zaradí ho na 20:00 hod?

Prečo by to bolo žiadúce?

1. Lebo televízny trh sa zmenil. Večerný program veľkých televízií začína medzi 20:20 až 20:30 hod., a to je priestor na to, aby kratšie správy začínali o 20:00 hod. Divácky návyk na tento čas si už skúša PLUSKA so svojimi Krimi a aj verejnoprávna JEDNOTKA, ktorá po 20:00 hod. vysiela krátke správy. Tentoraz zaostáva len Markíza.

Zdroj: weby televízií a internet.

Zdroj: weby televízií a internet.

2. Lebo sa televízie trápia. Musia vyplniť spravodajskú hodinu, a to i v dňoch kedy sa nič, ale ozaj nič nedeje.

3. Lebo na Slovensku nie je možné, aby kvalitné správy trvali viac ako 18 minút. Neklamme si. Každá minúta naviac znamená, že ide o nerelevantné regionálne témy, zábavu z YouTube či ťažko definovateľné experimenty niektorých redaktorov.

4. Lebo už nastal čas vrátiť novinárom istotu, že robia spravodajstvo a nie zábavu.

5. Lebo „Televízne kino“ nie je spravodajský žáner, je to novotvar odkazujúci  na povrchnú zábavu.

6. Lebo nevieme či sledovanosť znamená aj spokojnosť. Koľko divákov by priznalo, že im v správach vadia hlúposti?

Čo by sa stalo, ak by Markíza nabrala odvahu?

1. Zaskočila by konkurenciu.

2. Ušetrila by výdavky na desiatky redaktorov, ktorým teraz platí aj za to, že natáčajú reportáže o tom, že svieti slnko alebo sneží, že bociany odlietajú, a na dedinách sa kradnú kravy a traktory.

3. Zo dňa na deň by sa zmenil pohľad na televízne spravodajstvo, a to hlavne z ekonomickej stránky.

4. Konkurencia by musela dvakrát zvážiť, či chce vydávať peniaze na hodinové správy, keď to už líder trhu nerobí.

A čo by sa ešte stalo?

Začal by veľký boj o to, čo sa bude vysielať v čase medzi 19:00 – 20:00 hod. Predpokladám, že by vyhrali súťažné a zábavné programy.

Dlhá spravodajská hodina (medzi 19:00 – 20:00 hod.) vznikla hlavne pre nenápadnú novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá od 15. decembra 2009 umožnila vysielať reklamu aj cez správy. Legislatíva je koncipovaná tak, že aj kratšie správy (pod 30 minút) je možné prerušiť reklamou. Takže biznis model by až tak neutrpel.

Kto nájde odvahu a prečistí trh? Kto v roku 2014 poteší skutočných redaktorov a vytiahne hlavu z bulvárnej slučky, ktorá sa nebezpečne sťahuje a ohrozuje jednu celú generáciu televíznych novinárov?