medan.sk

sledujte nás:

Vieme, aká bola cena prezidentských prieskumov pre RTVS

Medan.sk chcel vedieť, akú spoluprácu zvolila RTVS s prieskumnými agentúrami FOCUS a MEDIAN SK, ktoré pre ňu vypracovali exkluzívne prieskumy voličských preferencií pred prezidentskými voľbami.

Juraj Kadáš, PR manažér RTVS, nám poslal vysvetlenie:

„Po prieskume trhu, ktorý uskutočnil Odbor výskumu a vývoja RTVS, sme vybrali dve agentúry, ktoré spĺňali naše požiadavky, pričom hlavnými kritériami bolo zadanie a cena. Pre krátkosť času generálny riaditeľ RTVS využil svoju právomoc a schválil objednanie prieskumov na základe objednávok. Ďalšie prieskumy, ktoré si RTVS u oboch agentúr objedná, už budú riešené na základe zverejnenej zmluvy.“ 

STV1 _201401261200_

Zdroj: vysielanie Jednotky, 26.1.2014

Objednávky zverejňuje RTVS tu. Včera sme tam objednávky pre tieto dve agentúry nenašli. Nové údaje naskočili dnes. A tak vieme, že suma uvedená v objednávke pre agentúre FOCUS je 4 778,40 Eur a suma uvedená v objednávke pre agentúru MEDIAN SK je 4 980,00 Eur. RTVS zverejňuje objednávky na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, lehota je do 10 dní od vystavenia.